Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ MNT ACCOUNTING SERVICES ΙΚΕ

loipes-ipiresies

Η εταιρεία μας , με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στο χώρο της ελληνικής αγοράς, σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τη μισθοδοσία της επιχειρήσεώς σας, που θα σας απαλλάξει από τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται κάθε μήνα για την διαδικασία της μισθοδοσίας και  θα σας εξοικονομήσει αρκετά χρήματα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, εφόσον θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε σε άλλους παραγωγικούς τομείς της επιχειρήσεώς σας  τα στελέχη εκείνα που ασχολούνται  σήμερα με την μισθοδοσία σας.

Για να σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης μελλοντικής συνεργασίας μας , για να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις για τα εργατικά – μισθολογικά θέματα που σας απασχολούν , επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στα τηλέφωνα 210-5235270 , 210-5233177 , φαξ  210-5233141 , e-mail  marketg@otenet.gr

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΑΣ

 • Διαδικασία απογραφής της επιχειρήσεως στον αρμόδιο Ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, Επικουρικά ταμεία κλπ), καθώς και έκδοση και παραλαβή του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων.
 • Διαδικασία προσλήψεως των μισθωτών της επιχειρήσεως (σύνταξη και υποβολή στον ΟΑΕΔ κάρτας προσλήψεως εργαζομένων κλπ).
 • Σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας και , όπου απαιτείται , υποβολή αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Επεξεργασία της μηνιαίας μισθοδοσίας , καθώς και των Επιδομάτων Εορτών και Αδείας με βάση τα δεδομένα που τηρεί η επιχείρηση για κάθε εργαζόμενο (ημέρες εργασίας, απουσίες κλπ.) και εκτύπωση και αποστολή στην εταιρεία των σχετικών μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Εκτύπωση και αποστολή των μηνιαίων αναλυτικών αποδείξεων αποδοχών των εργαζομένων.
 • Εκτύπωση και αποστολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων μισθοδοσίας για την ενημέρωση του λογιστηρίου της επιχειρήσεως και την κατάρτιση του σχετικού λογιστικού άρθρου.
 • Κατάρτιση αρχείου μισθοδοσίας εργαζομένων και αποστολής σχετικής καταστάσεως στην Τράπεζα για την πληρωμή των εργαζομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή στην Επιθεώρηση Εργασίας των απαραίτητων καταστάσεων εργαζομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή στον ΟΑΕΔ των καταγγελιών συμβάσεων εργασίας.
 • Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των δηλώσεων αποδόσεως φόρου αποζημιώσεως απολυομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων και οριστικής δηλώσεως Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Σύνταξη και ενημέρωση του βιβλίου Αδειών.
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων στην επιχείρηση και έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ-ΙΚΑ).
 • Υπολογισμός και έγκαιρη ενημέρωση της εταιρείας για τις ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, καθώς και επιμέλεια της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχειρήσεως.
 • Εκπροσώπηση της επιχειρήσεως ενώπιον του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ , του ΣΕΠΕ και γενικότερα κάθε ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής Υπηρεσίας.