Στοιχεία Εταιρείας

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ :

ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ // ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στοιχεία Εταιρείας :

Επωνυμία : MNT ACCOUNTING SERVICES ΙΚΕ

Αρ. ΓEΜΗ : 147572003000

Διεύθυνση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59 ΤΚ: 10431 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα : +30 210 523.5270 , +30 210 523.3177

Αναλυτικότερα :