Εξειδικευμένες Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές & Αλλοδαπές Επιχειρήσεις

naftilia

Η εταιρεία μας έχει πολυετή υπεύθυνη παρουσία στο χώρο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων τις οποίες υποστηρίζει σε θέματα λογιστικά , φοροτεχνικά , εργασιακά , μισθολογικά , ασφαλιστικά και σε γενικότερα θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις αυτές είτε λειτουργούν με τη μορφή Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) , είτε με τη μορφή Α.Ε. ή ΕΠΕ ή άλλη εταιρική μορφή , είτε είναι Διαχειρίστριες Ναυτιλιακών εταιρειών του Α.Ν.89/1967 και Ναυλομεσιτικές εταιρείες του Α.Ν.89/1967.

Παράλληλα , η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ίδρυση και εγκατάσταση υποκαταστημάτων ή γραφείων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα , την ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων, την επιμέλεια και τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται από τον ΚΦΑΣ και τον ΚΦΕ, καθώς και την διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεών τους προς τις διάφορες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες (ΔΟΥ, Νομαρχία , ΙΚΑ, Επιμελητήρια κλπ).

Εξάλλου , η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την διαδικασία εγκαταστάσεως στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτων,την ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των φορολογικών τους υποχρεώσεων , όπου απαιτείται και όπως προβλέπεται από τον ΚΦΑΣ και τον ΚΦΕ , την σύνταξη και υποβολή των ετήσιων δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος , Ε9, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας , καθώς και την διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεών τους προς τις αρμόδιες αρχές (ΔΟΥ, ΙΚΑ, Επιμελητήρια κλπ).

Επίσης , παρέχουμε τη δυνατότητα εγκαταστάσεως της έδρας του υποκαταστήματος ή των γραφείων της αλλοδαπής εταιρείας στα γραφεία της εταιρείας μας, αν δεν απαιτείται ιδιαίτερος χώρος για τις εγκαταστάσεις της αλλοδαπής εταιρείας ή δεν διαθέτει η ίδια τον κατάλληλο χώρο, καθώς και η παροχή γραμματειακής και τηλεφωνικής υποστηρίξεως.