Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MNT ACCOUNTING SERVICES ΙΚΕ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59 – 104.31 – ΑΘΗΝΑ
8ος ΟΡΟΦΟΣ

Τηλέφωνα: +30 210 523.5270 – +30 210 523.3177
FAX: +30 210 523.3141
E-mail: info@mntaccounting.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ